Collectebonnen Collectebonnen

Contant geld in het collectezakje doen geeft het gevoel dat u werkelijk iets geeft! Maar weet u, dat de Nederlandse overheid het schenken aan de kerk dankzij fiscale regels stimuleert? Deze giften moeten dan wel aantoonbaar zijn en alle giften te samen moeten boven een bepaalde drempel van uw(gezamenlijke) inkomen uitkomen. Het meerdere is dan aftrekbaar voor de inkomsten belasting.

Door het bestellen van collectebonnen op één van onderstaande wijze wordt de gift aantoonbaar en dus, binnen de daarvoor geldende fiscale regels, aftrekbaar voor u.

Soorten collectebonnen
Er zijn 2 soorten kaarten met collectebonnen verkrijgbaar:
Kaarten met bonnen van € 0,50 per stuk met 20 bonnen per kaart. Prijs per kaart : € 10,00.
Kaarten met bonnen van € 1,00 per stuk met 20 bonnen per kaart. Prijs per kaart: € 20,00.

Bestelwijze:
Op de volgende wijze kunt u collectebonnen bestellen:
Door het overmaken van het bedrag van de gewenste collectebonnen op bankrekening NL30RABO0326906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard met vermelding van het aantal kaarten en welke collectebonnen. Graag ook uw adres hierbij vermelden.

Door een e-mail te sturen naar de heer R. Nieswaag ( waarin u vermeld het aantal kaarten, welke collectebonnen, uw naam en adres vermeld. Vervolgens maakt u het bedrag over op NL30RABO0326906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Door telefonisch te bestellen bij de heer R. Nieswaag (072-5744861). Vervolgens maakt u het bedrag over op NL30RABO0326906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Zodra het bedrag op de bankrekening is bijgeschreven ontvangt u de collectebonnen.

 
Notariële schenkingsakte Notariële schenkingsakte

Een notariële schenkingsakte is extra voordelig als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Actie Kerkbalans - dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk - dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken met een notariële schenkingsakte.
Als u namelijk minimaal vijf jaar achtereen een kerkelijke bijdrage geeft en deze als schenkingen laat vastleggen in een notariële akte, zijn de schenkingen volledig aftrekbaar. De fiscus spreekt in het geval van periodieke schenkingen van ‘giften in de vorm van termijnen van lijfrenten’.
Bij het bepalen van de hoogte van zo’n periodieke gift kan ook gedacht worden aan het totaal van alle giften die u aan de kerkelijke gemeente geeft, dus behalve de bijdrage Kerkbalans ook collectebonnen en de Solidariteitsbijdrage! De verdeling hierover kan dan notarieel worden vastgelegd.

Geen notariskosten
U hoeft zich geen zorgen te maken over de notariskosten van de schenkingsakte als de jaarlijkse gift meer dan € 600,-- bedraagt, want het College van Kerkrentmeesters neemt die kosten dan graag voor haar rekening. Voor het opmaken van de schenkingsakte is het College van Kerkrentmeesters een overeenkomst met notariskantoor Quitz (naast de Ontmoetingskerk) aangegaan.

Voorbeeld
Een echtpaar betaalt jaarlijks aan de kerk een vrijwillige bijdrage van € 650,-- en doet giften aan andere goede doelen voor een bedrag van € 150,--. Dus totaal € 800,-- aan giften. Stel dat hun drempel € 700,-- bedraagt, dan is er slechts € 100,-- aftrekbaar. ( € 800,-- - € 700,--).
Kiezen ze voor de schenkingsakte dan is de volle schenking aan de kerk van €650,-- aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag is dus € 550,-- hoger, dankzij die schenkingsakte.

 
Giftenaftrek voor de Protestantse Kerk in Nederland Giftenaftrek voor de Protestantse Kerk in Nederland

De belastingdienst heeft in 2007 inzake de giftenaftrek aan De Protestantse Kerk in Nederland een ANBI-groepsbeschikking afgegeven.
Dit geldt voor het landelijke kerkgenootschap en alle daartoe behorende zelfstandige onderdelen. In onze kerk is dit onder andere de plaatselijke gemeenten en diaconie.

Zie ook zoekregister van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken.