Gebruik van de kerk bij rouw- en trouwdiensten Gebruik van de kerk bij rouw- en trouwdiensten

Gemeenteleden die jaarlijks minimaal € 60,-- bijdragen als vrijwillige bijdrage bij de Actie Kerkbalans, betalen niet voor het gebruik van de Ontmoetingskerk voor de verzorging van een trouw- of rouwdienst.
Voor gemeenteleden die minder dan € 60,-- bijdragen geldt een gereduceerd tarief.

Niet gemeenteleden kunnen de kerk huren voor een rouw- of trouwdienst. Hiervoor is een bedrag vastgesteld van € 250,-- per dienst. Ook worden er kosten in rekening gebracht indien onze predikant voorgaat, daarvoor wordt € 50,-- per uur in rekening gebracht. Verder zijn er nog kosten verbonden aan het verzorgen van de liturgie en voor de organist.

In het Ontmoetingscentrum “De Brink” kan een condoleance verzorgd worden, maar daarvoor worden – ook aan de eigen gemeenteleden – kosten in rekening gebracht.

Tegenwoordig worden onze predikanten soms benaderd door niet-leden met de vraag of ze pastorale hulp kunnen krijgen tijdens een moeilijke fase in hun leven. Dat is mogelijk, maar dat wordt dan wel in rekening gebracht: € 50,-- per uur.

 
Geven via testament Geven via testament

Er zijn vele redenen om een testament op te laten maken. Eén daarvan is het opnemen van goede doelen. Meestal wordt dan gekozen voor een legaat. Een legaat is een vast bedrag per instelling, bijvoorbeeld de Protestantse gemeente te Heerhugowaard. Het vermogen dat resteert na betaling van de legaten, komt toe aan de erfgenamen. Het is mogelijk dat u voorwaarden verbindt aan het legaat, bijvoorbeeld: “te besteden aan jeugd en jongerenwerk”. Door de kerk op te nemen in uw testament, kunt u bijdragen aan het voortbestaan van onze kerkelijke gemeente.

Heeft u in het verleden de Gereformeerde Kerk of de NH Gemeente opgenomen in uw testament, dan hoeft u dat testament niet te herzien, want de Protestantse gemeente is de zogenaamde rechtsopvolger.

Voor meer informatie over bovengenoemde zaken kunt u contact opnemen met de heer G. Alders, e-mail: of tel.: 06-81441248.