Mutaties Mutaties

U kunt voor het kennisgeven van bijvoorbeeld geboorten, huwelijk, uitschrijving en verhuizingen terecht bij het Kerkelijk Bureau. Het verkrijgen van overige informatie - voor zover deze door het kerkelijk bureau mag worden verstrekt - kan ook via dit kanaal. Het emailadres is; of  

U kunt natuurlijk ook het Kerkelijk Bureau bezoeken, zij houden zitting iedere eerste dinsdag van de maand van 09:30 uur tot 11:30 uur in de bovenzaal van het Ontmoetingscentrum De Brink, Middenweg 168, 1702 HE te Heerhugowaard.

 
Doop Doop

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neemt u hiervoor tijdig contact op met de predikant. Het is niet noodzakelijk dat ouders openbare belijdenis hebben afgelegd. Wel wil de kerkenraad dat de doopouders deelnemen aan doopcatechese voorafgaande aan de bediening van de doop.

U krijgt een boekje over dopen toegestuurd en er wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek met de predikant. U wordt uitgenodigd voor een voorgesprek (circa 10 dagen voor de doop) met andere doopouders en de predikant.

Met de doop van hun kinderen spreken ouders uit dat zij deel uitmaken van de kerkelijke gemeenschap. De doop is dus geen “service” van de kerk. De doop aan volwassenen kan worden bediend na het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis.

 
Inschrijven Inschrijven

Mocht u lid willen worden van onze kerk, stuur dan even een mailtje naar één van onze predikanten. Hij of zij neemt dan zelf contact met u op.

 
Huwelijk Huwelijk

Wanneer u uw huwelijk in onze kerk wilt laten bevestigen, dient u vroegtijdig contact op te nemen met één van de predikanten. Dus s.v.p. vóórdat u alles definitief heeft geregeld. Zo voorkomt u teleurstelling!

Wat geldt voor dopen, geldt ook voor uw huwelijksbevestiging in de kerk: het is een handelen binnen de gemeente van Christus en dus niet een vrijblijvende zaak. De kerk gaat ervan uit dat u - voor uw kerkelijke huwelijksbevestiging - vier avonden huwelijksvoorbereiding heeft gevolgd. Hiervoor kunt u zich opgeven bij de predikant. Is het voor u niet mogelijk deze catechese te volgen dan dient u dit met de predikant te bespreken. Ook als nog geen exacte huwelijksdatum bekend is, kunt u al aan de huwelijksvoorbereiding deelnemen.

De huwelijksbevestiging wordt afgekondigd in de kerkdiensten en/of op het mededelingenblad en in de Op Weg. Afspraken over de invulling en de organisatie van de dienst worden o.a. met de predikant gemaakt. Tijdens de dienst wordt gecollecteerd. U kunt uw voorkeur aangeven m.b.t. het diaconale doel van de collecte.

 
Gebruik van de kerk bij rouw- en trouwdiensten Gebruik van de kerk bij rouw- en trouwdiensten

Voor meer informatie over het gebruik van de kerk, predikanten en Ontmoetingscentrum De Brink, zie de Pagina "Financiële Zaken / Overige informatie"

 
Begraafplaats(en) Begraafplaats(en)

Achter de Ontmoetingskerk aan de Middenweg bevindt zich een begraafplaats. Hier zijn nog huur-, algemene en urnengraven beschikbaar. Achter de Stationswegkerk (nu: "Kunstkerk" geheten) ligt één van de twee in Nederland aanwezige Gereformeerde begraafplaatsen. Hierop zijn alle graven vergeven.

Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van het College van Kerkrentmeesters via: