De Diaconie De Diaconie

Algemeen

Het college van diakenen houdt zich bezig met de diaconale taken binnen de gemeente.
Zo zijn zij o.a. vertegenwoordigd in de taakgroepen Vieren en Gemeenschapsvorming, het Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard, het Inter Kerkelijk Diaconaal Overleg (IKDO) en het Noodfonds.
Verder zijn er contacten met de Voedselbank en de Wereldwinkel.

Ook kunt u bij de diaconie terecht voor een aansluiting van de Kerkwebradio en informatie over de diaconale vakantieweken.
De bestemming van de diaconale collecten wordt deels landelijk vastgesteld door Kerk in Actie, deels naar eigen inzicht/behoeften; ook plaatselijke initiatieven worden hierin meegenomen.
Regelmatig wordt er een speciaal project uitgekozen en dat is vanaf september 2016 drie jaar lang "Homecare Taul Moldavië", waarover u elders op deze pagina meer informatie kunt vinden.

 
Giften

Giften

Giften voor de diaconie kunt u storten op bankrekening NL84 INGB 0008 5693 31, ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Heerhugowaard (eventueel onder vermelding van de door u gewenste bestemming).

 
ANBI Diaconie

ANBI Diaconie

Contact gegevens
Diaconie PKN Heerhugowaard
Postbus 54
1700 AB  HEERHUGOWAARD
 
RSIN nummer: 824104043
 

lees meer »
 
Oecumenische studiedag

Oecumenische studiedag

Amsterdam, 12 juli ’18
Armoede in Noord-Holland
Het gaat goed met Nederland, maar niet met iedereen.

Lees hierover meer door te klikken op "Lees meer" 

lees meer »
 
Bedankbrief (vertaling) Bedankbrief (vertaling)

Aan Rob van Visser, Protestantse gemeente Heerhugowaard, 21 juni 2018

Genezing begint met een klein vonkje, een sprankje hoop in zachte liefdevolle ogen.

Namens de burgers van Taul, van kinderen tot ouderen, medewerkers van Centrum voor medische en thuiszorg en de lokale overheden willen wij oprecht onze dank uitspreken voor uw waardevolle steun en zegen van God die we kregen met uw hulp.
Uw vriendelijke geschenk doet al wonderen voor ouderen. Jullie helpen deze mensen de tijd en aandacht te geven die ze nodig hebben om te genezen, met speciale thuiszorgdiensten, zachte revalidatietherapieën en meer. En voor mensen in nood, die ernstige sociale en gezondheidsproblemen hebben, is er hoop en genezing, allemaal door jullie.

lees meer »
 
Bericht van de groep Samen voor Kenia 2019 Bericht van de groep Samen voor Kenia 2019

Bijna gaat ons actiejaar beginnen!
We zijn al veel langer bezig met de voorbereidingen, zoals het samen stellen van de begeleidingsgroep en de groep jongeren, maar hierover hebben we een aantal maanden geleden al geschreven in Op weg. Nu gaat het dan toch bijna van start.
 

lees meer »
 
2 Vierdaagsen voor Kenia 2 Vierdaagsen voor Kenia
De trotse deelnemers van de 4 daagse van Nijmegen en de zwemvierdaagse van Heerhugowaard.
Samen lieten zij zich sponsoren voor ons nieuwe project Samen voor Kenia 2019. Met deze sponsoring hebben zij totaal 1470 euro opgehaald. Een prachtig bedrag voor de renovatie van de nursery school in Kilgoris Kenia. Voordat we officieel op de statzondag van start gaan is dit een mooi resultaat. Jan, Gerda, Marit en Niels bedankt, jullie zijn toppers!
 

 
Bericht vanuit de diaconie

Bericht vanuit de diaconie

Wij hebben op 27 mei de laatste actie gevoerd voor dit mooie project. Enige tijd geleden kreeg ik van Martin Theunissen een update over de situatie in Moldavië. Voor u is het interessant te lezen hoe de situatie daar is. Het is nog net allemaal geregeld maar er zijn hoopvolle ontwikkelingen. Wij steunen Homecare ook nog in 2019 dus er is nog tijd om de situatie zo te veranderen dat wij niet meer nodig zijn. In de loop van 2019 zal ik nogmaals informeren hoe het gaat. Hieronder de mail van Martin,
met vriendelijke groet
Rob de Visser

lees meer »
 
Diaconale vakanties.

Diaconale vakanties.

Nieuwe mogelijkheden voor 2018 en de vakantiemogelijkheden op korte termijn.

lees meer »
 
Diaconale vakanties

Diaconale vakanties

Vakanties met aandacht

Door hetvakantiebureau.nl is er weer een nieuw vakantieaanbod voor senioren en voor senioren die in het dagelijkse leven zorg nodig hebben georganiseerd.

lees meer »
 
HOMECARE TAUL MOLDAVIË

HOMECARE TAUL MOLDAVIË

Beste gemeente,
Voor ons project voor de thuiszorg van ouderen via Home Care in Moldavië, werden wij verrast door een mooi diploma, waarvan hieronder een een foto en een vrije vertaling .

lees meer »
 
Verjaardagsfeest!!!!

Verjaardagsfeest!!!!

Heeft U een verjaardag of Jubileum en wilt U een echt cadeau, dan is dit misschien iets voor U. Met deze box krijgt U een cadeau en geeft die door aan uw broeders en zusters in Moldavië. Een cadeau met betekenis en voor hen en voor U van onschatbare waarde.
Alles wat we hebben en alles wat we kunnen hebt je van God ontvangen om daar zijn kinderen mee te zegenen. Wie zijn energie, vaardigheid en tijd aan de arme geeft, stelt God in de gelegenheid om te doen wat hij wil. Juist wij Christenen zouden een voorbeeld moeten zijn in naastenliefde.
Wij, Rob en Els de Visser, hebben onze verjaardag gevierd met familie en vrienden. Aangezien ik de mooie leeftijd van 60 heb mogen bereiken en wij graag onze rijkdom willen delen met de mensen die het allemaal wat minder hebben, hebben wij gevraagd om een bijdrage te geven voor ons Moldavië project. Wij zijn dankbaar dat we 2000 euro hebben mogen overmaken naar de Diaconie.
 
Met vriendelijk groet Rob en Els de Visser-Groenewegen.
 

 
HOMECARE TAUL MOLDAVIË

HOMECARE TAUL MOLDAVIË

Deze organisatie, onder de bezielende leiding van Tamara, geeft thuishulp aan zieke alleenstaande ouderen. Veel van deze ouderen hebben geen familie meer die voor hen kan of wil zorgen. De ouderen zijn vaak slecht ter been en hebben vrijwel geen geld. Ze krijgen vaak een staatspensioen wat net genoeg is voor de stroom en een beetje eten. Ze leven in huisjes op het platte land waarbij alles tot een minimum gebracht is.

lees meer »
 
HOMECARE TAUL MOLDAVIË Acties

HOMECARE TAUL MOLDAVIË Acties

Acties voor Moldavië

lees meer »