vrijdag 10 november 2017

Dromen bij De Zwaan

Locatie: 
 De Wijkplaats, Herenweg 14 te Oudorp
Tijdstip: 
 14:00  - 17:00

In november en december biedt oecumenisch
centrum De Zwaan twee activiteiten rond het thema dromen.
Op vrijdagmiddag 10 november start de korte cursus Het geschenk van je dromen. De cursus vindt plaats op 10 november, 8 december en 12 januari van 14.00 – 17.00 uur in De Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp. De kosten bedragen € 45,00 voor drie middagen.
Op zaterdagmiddag 9 december vindt de schrijfmedi-tatiemiddag ‘Dromen en verlangen’ plaats. Schrijfer-varing is niet nodig. De bijeenkomst vindt plaats in de remonstrantse kerk, Fnidsen 33-37, Alkmaar en duurt van 14.00 – 17.00 uur. De kosten bedragen € 15,00.
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op www.dezwaan-alkmaar.nl of 06 55 27 61 04

terug