Foto omslag Op Weg mei

Foto omslag Op Weg mei
OP WEG NAAR PINKSTEREN
Handelingen 2: 2-4: ‘Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’
Pinksteren vieren we vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart. Het komt van het Griekse woord Pentekosté, wat vijftig betekent. De Joden zien het als een wekenfeest (Sjavoeot, een oogstfeest) en  voor Christenen is Pinksteren het feest van de Heilige Geest, vijftig dagen nadat Jezus is opgestaan uit het graf. Toen Jezus gedoopt werd, kwam de geest van God op hem in de gestalte van een duif. De duif is dus het teken van de Heilige Geest maar is tevens een teken van vrede, hoop en toekomst…
 
terug