Foto omslag Op Weg januari

Foto omslag Op Weg januari
OP WEG MET DRIE KONINGEN
Matteüs 2: ‘Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’
Driekoningen, of Drie Wijzen Uit Het Oosten, valt op 6 januari en wordt zowel door protestanten als door katholieken gevierd. Volgens het Bijbelse verhaal kwamen de drie wijzen vanuit het Oosten naar Jeruzalem, omdat ze een ster hadden gezien. Hieruit maakten zij op dat de langverwachte, ware Koning der Joden was geboren. En dat was zoals we allemaal weten Jezus. Sommige bronnen noemen de drie koningen bij naam: Caspar, Melchior en Balthasar. Zij zouden ieder een werelddeel vertegenwoordigen. De jonge Balthasar kwam uit Azië, de oude grijze Melchior kwam uit Europa en de donkere Caspar kwam uit Afrika. Het verhaal gaat dat er een vierde wijze zou zijn, maar hij haalde de stal niet omdat hij steeds armen en hulpbehoevenden wilde helpen onderweg. Zijn naam zou Artaban zijn. De drie wijzen kwamen niet met lege handen op kraambezoek. Voor het pasgeboren kindje namen ze wierook, mirre en goud mee. Goud was het symbool voor koningen, wierook stond voor zijn goddelijke afkomst en met de mirre werd aangegeven dat dit kindje zou lijden in zijn leven.
terug