Foto omslag Op Weg maart

Foto omslag Op Weg maart
OP WEG NAAR HET VOORJAAR
De eerste lammetjes zijn al geboren en als het warmer wordt, zien we er steeds meer buiten in de weilanden. Wat een hoopvol gezicht. Een kudde met schapen en hun herder is een Bijbels beeld. Het beroep van herder is een geliefd beeld voor goed leiderschap. Het tegenbeeld van schapen hoeden, is gehoed worden. Het grootste gevaar voor schapen is dat zij op hun rug terecht komen. Dan is het onmogelijk om nog zelf overeind te komen. Je ziet het bij zieke mensen. Ze wachten in hun bed tot iemand ze naar de wc helpt, want zelf kunnen ze het niet meer. Hoeveel vertrouwen en geloof heb je dan nodig om het uit te houden? Hoeveel liever zou je niet zelf willen hoeden in plaats van gehoed te worden? We mogen ons, juist als het tegenzit, vasthouden aan het beeld van de Eeuwige, die herder is van alle mensen en wiens hart uitgaat naar de zwakken, de gewonden, de verdwaalden, de verstrooiden, de hopelozen. Hoeder van het weerloze… Met Psalm 23 schreef David er een lied over. We mogen troost vinden in deze woorden. 
terug