Foto omslag Op Weg december

Foto omslag Op Weg december
OP WEG MET HOOP
In de maand december leven we via de vier Adventszondagen toe naar het kerstfeest.
Vorig jaar maakte de Bloemengroep dit bloemstuk voor de Adventstijd. Elke zondag kwam er een krans bij. De tekst bij de vierde zondag was: ‘De vierde krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant, die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest van de planten al is uitgebloeid. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. De profeet Micha zegt dat de Eeuwige trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.’
De redactie wenst u een hoopvolle decembermaand toe.
terug