Gedachteniszondag

Gedachteniszondag
Er mogen maar 45 mensen in de kerk aanwezig zijn. Wij hebben ervoor gekozen de naasten van de overleden gemeenteleden voorrang te geven. Zij hebben door alle beperkingen niet met een gewone dienst afscheid kunnen nemen. De inschatting is dat met alleen de nabestaanden de beschikbare plaatsen in de kerk ingenomen worden en daarbij gaan we uit van twee diensten. Gemeenteleden kunnen deze gedachtenisdiensten natuur-lijk thuis via het streamingkanaal ´kerkdienstgemist.nl´ in woord en beeld volgen.
De eerste dienst begint om 10.00 uur en de tweede om 14.00 uur ´s middags. Tussen de diensten moet de kerk geventileerd kunnen worden. Wij realiseren ons dat het naar is dat de gemeenteleden deze dienst niet fysiek mee kunnen maken, maar rekenen erop dat hier om bovengenoemde reden alle begrip voor is. Wij denken er over na hoe wij alle gemeenteleden toch de mogelijkheid kunnen geven om in de kerk een lichtje aan te ste-ken voor de dierbaren die zij missen.
We leven in een moeilijke tijd. ´Er is een tijd van´ zegt Prediker en noemt een hele rits tegengestelde tijden op. Van Prediker zullen wij horen dat alle tijden in Gods hand zijn. Mag dat ons tot steun zijn.
terug