Gemeenteavond Gemeenteavond
Op de agenda staan de volgende punten:

1.   Opening door de voorzitter van de kerkenraad, mevr. Diny Kotterer

2.   Bezinning door ds. Henco van Capelleveen

3.   Toelichting en bespreking begroting van de diaconie 2022
     
4.   Toelichting en bespreking begroting van de kerk 2022

5.   Voortgang ontwikkeling Stationsweg Complex

6.   Rondvraag

7.   Korte bezinningsafsluiting door ds. Henco van Capelleveen

8.   Sluiting door de voorzitter

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Diny Kotterer, voorzitter
 
Agenda gemeenteavond
 
Diaconie HHW begroting 2022 verkort
 
CvK Begroting 2022
 
Toelichting begroting 2022
   
terug