maandag 21 november 2016

Gemeenteavond

Locatie: 
 De Brink
Tijdstip: 
 20:00

Aan de leden van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard
 
Heerhugowaard, 9 november 2016
 
Geachte leden,
 
de kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de komende gemeenteavond. We willen u graag ontmoeten op:
 
Maandag 21 november 2016 om 20.00 uur in De Brink
 
Dit zijn de agendapunten:

 1. Opening en welkom door Frank Andrea, voorzitter kerkenraad
 2. Bezinning door ds. Henco van Capelleveen
 3. Vaststellen van de voorgestelde agenda
 4. Toelichting en bespreking van de begroting 2017 College van Kerkrentmeesters
  (zie item "Downloads")
 5. Toelichting en bespreking van de begroting 2017 College van Diakenen
  (zie item "Downloads")
Korte pauze

 
 1. “Kerk 2025” door ds. Henco van Capelleveen
 2. Avondgebed door ds. Henco van Capelleveen
 3. Sluiting door Frank Andrea
 
Met vriendelijke groet en graag tot 21 november,
namens de kerkenraad,
Frank Andrea, voorzitter
Renee Pomp-Ronduite, scriba
 

terug