Gemeentelied

Gemeentelied
Voor het zingen van dit ‘gemeentelied’ hebben wij het moment gekozen na de afkondigingen en voordat ‘Onze hulp’ wordt uitgesproken.
Wij vragen aan wie dat wil de lievelingsliederen aan ons door te geven. Wel moet erbij vermeld worden, waarom juist dit lied. De liederen worden aangekondigd met deze toelichting en van wie deze keuze afkomstig is. Ouderling-pastoraat mw. Sylvia Dijkstra gaat een en ander coördineren. U kunt uw keuze en toelichting aan haar doorgeven (tel. 06-14406084 of syldijkstra@outlook.com).
Het is vergelijkbaar met een gewoonte, die wij kennen van de Evangelische Broedergemeente. Wie de gezamenlijke diensten met de EBG wel eens heeft meegemaakt weet, dat zij aan het einde van de dienst stilstonden bij de zusters en broeders die die week jarig waren. Een van hen mocht dan een lied kiezen dat ter afsluiting werd gezongen.
Wij hopen, dat zingen ons dichter bij elkaar brengt en dat wij dit ook weer spoedig met elkaar samen in ons kerkgebouw kunnen doen.
 
Taakgroep Vieren

 
terug