Geven voor je kerk

Geven voor je kerk
Kerkbalans gaat over geven. ‘Geef voor je kerk’ is letterlijk het áppel dat we doen. Maar waarom geef je eigenlijk. Hoe duidelijker je dat weet, hoe logischer het ook is om aan Kerkbalans bij te dragen. Je geeft immers met overtuiging voor datgene, waar je met je hart om geeft.
Actie Kerkbalans draait ook letterlijk om actie. Het vergt nogal wat om Kerkbalans in onze kerk te or-ganiseren. Overleggen, taken verdelen, foto’s maken, selecties maken, stukje in het kerkblad zetten, vrijwilligers motiveren, lopers instrueren….. En nog hebben we ongetwijfeld niet alles aangestipt.
Actie! Ook van u als kerklid verwachten we actie tijdens de Kerkbalans. Daar is het om te doen. Om u in beweging te krijgen om te geven voor uw kerk. Het is bekend dat mensen eerder in beweging komen als ze zich emotioneel betrokken voelen. Inspirerende leiders krijgen het voor elkaar doordat ze zich in eerste instantie richten op waar ze van dromen en dát overbrengen op anderen. Ze communi-ceren eerst waarom ze iets doen. Ze delen wat hen drijft.
Wij kerkleden hebben allen onze eigen dromen en voelen ons betrokken bij onze kerk, onze gemeente. Dat mogen we delen met elkaar en anderen. We voelen ons verbonden. Daardoor zijn we gemotiveerd om voor die droom in actie te komen.
Wij van de organisatie Kerkbalans vragen u om in actie te komen tijdens de actie Kerkbalans. Door te geven voor uw kerk. Zodat deze kan blijven bestaan voor ons, maar ook voor de generaties na ons.
Kom in actie. Geef voor je kerk.
Siem Pols,
Actie Kerkbalans
College van Kerkrentmeesters
terug