Goed nieuws! Goed nieuws!
Beste mensen,

met veel genoegen laat ik u namens de kerkenraad weten dat onze gemeente m.i.v. 1 maart a.s. een nieuwe predikant heeft!
Na het vertrek van ds. Jacqueline Geerse is de beroepingscommissie voortvarend aan het werk gegaan en dat heeft er toe geleid dat we ds. Niels Gillebaard hebben kunnen beroepen. We zijn blij en dankbaar dat hij dit beroep heeft aangenomen. 
Zondag 1 maart 2020 om 10.00 uur is in de Ontmoetingskerk de intrededienst. Na de kerkdienst is er gelegenheid om ds. Gillebaard te verwelkomen. Uiteraard zullen we hem uitnodigen om zichzelf via kerkblad Op Weg en op deze website voor te stellen. 

Namens de kerkenraad,
Diny Kotterer-Horst


 
terug