Graag eerst reserveren! Graag eerst reserveren!
Elke zondag om 10.00 uur is er in de Ontmoetingskerk een dienst waar we maximaal 30 personen mogen verwelkomen. We vragen u vriendelijk om vooraf te reserveren. 
Lees hier meer over op pagina:
'ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS'
terug