Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden
Wanneer de gemeente samen met de nabestaanden haar doden begraaft of cremeert, zal vaak een predikant of een kerkelijk werker in de uitvaartdienst voorgaan. De gemeente kan het leiden van de uitvaart echter ook aan een ander gemeentelid toevertrouwen.

In de kerkenraadsvergadering van juni jl. is besloten een vrijwilliger aan te stellen die uitvaartdiensten kan leiden voor mensen die op afstand van kerk en geloof zijn komen te staan. Veelal is het zo dat de nabestaanden bij een begrafenis of crematie de kerk toch wel weten te vinden en iets willen met een religieuze lading. Kijkend naar onze missionaire opdracht, kunnen we als kerk juist op de moeilijkste momenten aanwezig zijn voor díe mensen die ver(der) afstaan van kerk en geloof. De vrijwilliger kan op deze manier ook de predikanten in hun taak ontlasten; uiteraard in overleg met hen.

Er zal wel aan een aantal criteria moeten worden voldaan:
• de vrijwilliger moet de cursus van de PKN: ‘Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden’ hebben gevolgd of bereid zijn deze te volgen
• hij/zij moet een betrokken gemeentelid zijn
• de uitvaartdienst valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad; er zal dus een ambtsdrager bij aanwezig zijn
• er is een regelmatige terugkoppeling naar de kerkenraad
• het initiatief om de vrijwilliger in te zetten ligt bij de predikanten, zij zullen de praktische zaken doornemen met de vrijwilliger
• hij/zij legt in een kerkdienst een gelofte van geheimhouding af
De vrijwilliger zal voor de werkzaamheden als voorganger bij uitvaartdiensten een vergoeding ontvangen.

Een van onze gemeenteleden, mw. Nel Huibers-Kouwen, heeft de cursus ‘Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden’ met succes afgerond; zij heeft inmiddels enige ervaring opgedaan met het leiden van dit soort diensten. Nel heeft aangegeven, dat er op haar een beroep gedaan kan worden voor de hierboven aangegeven doelgroep. Daar zij onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad gaat functioneren, zal zij op de bevestigingszondag in oktober de gelofte van geheimhouding afleggen.
Deze nieuwe ontwikkeling zal gecommuniceerd worden naar uitvaartondernemingen. Daarnaast zijn folders als die van De Brink of een folder in de wachtkamer bij huisartsen een prima middel om deze mogelijkheid onder de aandacht te brengen.

Namens de kerkenraad,
Diny Kotterer
terug