Het moderamen heeft vergaderd Het moderamen heeft vergaderd

Voortgang kerkenwerk
Half mei is het moderamen voor het eerst sinds half maart bijeen geweest in de Exoduszaal in De Brink. 
Zie voor het verslag pagina: 'ORGANISATIE > KERKENRAAD'.

terug