Informatie van voorzitter en/of scriba kerkenraad Informatie van voorzitter en/of scriba kerkenraad
Zo is er een advies over een verantwoorde wijze van zingen in kerkgebouwen. Belangrijke aandachtspunten in het advies zijn de mogelijkheden tot ventilatie en het aantal kerkgangers ten opzichte van de grootte van het kerkgebouw. Vooralsnog levert een globale berekening geen positief beeld op voor onze kerk. Gemeentezang is daarom nog niet wenselijk. Daarnaast blijven de bestaande regels over o.a. de anderhalvemeterafstand en strikte hygiënevoorschriften noodzakelijk. 
Bij de diensten zoals we die nu houden gelden deze basismaatregelen natuurlijk ook. Zo zijn alleen degenen die een taak hebben aanwezig in de kerkruimte en blijft men op 1,5 meter afstand van elkaar. Bij de entree van De Brink is inmiddels een zuil met desinfecterende gel geplaatst en tijdens de dienst wordt bij wisseling van sprekers door de ouderling van dienst het katheder gereinigd. Uiteraard is er ook de nodige aandacht voor andere hygiënemaatregelen in de kerk en in De Brink.  
Hoe graag u wellicht ook bij de dienst zou willen aansluiten: op dit moment nog niet. We rekenen daarbij op uw begrip. We willen eerst goede voorzorgsmaatregelen, conform de richtlijnen, treffen. Vanuit de PKN ligt een voorbeeld van een gebruiksplan waarin wordt aangegeven waar zoal op te letten en dat betekent nogal wat.
Begin augustus gaan we bekijken hoe we in september kunnen starten met (nog steeds aangepaste) diensten. We zullen iedere zondag extra menskracht nodig hebben bij de uitvoering van alle te nemen maatregelen en het controleren van de naleving daarvan. Tegen die tijd willen we graag een beroep op u doen om daarbij te helpen.

Stationswegcomplex (SWC)
In een eerder stadium hebben wij u geïnformeerd over het houden van een aantal voorlichtingssessies van de zijde van CvK en een gemeenteavond waarin u informatie zou krijgen over de ontwikkelingen rondom het SWC. Die konden helaas niet doorgaan als gevolg van de richtlijnen in verband met het coronavirus. Wij hebben nu opnieuw een aantal data gepland. Op maandagavond 28 september en woensdagmorgen 30 september 2020 zullen leden van of namens het CvK u voorafgaande aan de gemeenteavond informatie verstrekken. Op maandagavond 19 oktober 2020 zal er een gemeenteavond worden gehouden. Afhankelijk van de gewijzigde richtlijnen rondom het coronavirus zult u in de Op Weg van september 2020 nadere informatie aantreffen over de exacte tijdstippen en de overige instructies.

De kerkdiensten
Positief nieuws om mee af te sluiten: het wachten is nog op de levering van een technisch onderdeel en dan kunnen we starten met uitzenden van de diensten met niet alleen geluid maar ook met beeld. We kijken er naar uit en houden u via de Zondagsbrief en deze website op de hoogte. Mocht u gemeenteleden kennen die de Zondagsbrief niet lezen: zegt het voort alstublieft. 

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Henk Jonkvorst, scriba
 
terug