Informatie van voorzitter en/of scriba kerkenraad Informatie van voorzitter en/of scriba kerkenraad
Stationswegcomplex (SWC)

In een eerder stadium hebben wij u geïnformeerd over een te houden gemeenteavond in het kader van bovenvermeld onderwerp. Wij hebben toen als datum 19 oktober 2020 genoemd. Met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot het coronavirus en de bezetting van zalen in De Brink gaan wij die datum verplaatsen naar:
maandagavond 26 oktober 2020.
Bij een hogere aanmelding dan 45 personen gaan wij op die avond twee sessies beleggen. De eerste in de kerkzaal en de tweede in De Brink. In principe plannen we nu: 19:00 uur en 21:00 uur. Bij uw aanmelding mag u uw voorkeur voor een tijdstip kenbaar maken. Als er minder dan 45 personen worden aangemeld dan zal alleen de eerste sessie worden gehouden.

Zoals eerder gemeld moet u zich aanmelden. Reserveren, zo u wilt. Dat kan als volgt:
  1. E-mail naar de scriba, Henk Jonkvorst: scribapgheerhugowaard@gmail.com . U krijgt vervolgens antwoord op welk tijdstip en op welke datum u welkom bent.
  2. Telefonisch contact met de scriba, Henk Jonkvorst: 0728883394 of 0610103321. Ook dan krijgt u te horen op welk tijdstip en welke datum u welkom bent.
  3. Bij beide mogelijkheden kunt u zich melden op maandag 12, dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 oktober 2020. (Alleen bij uitzonderingen eerder!)

Mocht u over bovenstaande informatie of anderszins nog vragen hebben dan kunt u zich met mij in verbinding stellen, telefonisch: 0728883394 of 0610103321 of via e-mail: scribapgheerhugowaard@gmail.com


Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Henk Jonkvorst, scriba
 
terug