Jongerenreis

Jongerenreis
Het begint steeds vastere vormen aan te nemen, onze voorbereiding voor de jongerenreis “Samen voor Kenia” 2019. We zijn als groep al een aantal keer bij elkaar geweest om plannen te maken voor deze reis, en ik kan u verzekeren, daar komt heel wat bij kijken. De voorbereidingsgroep bestaat uit de volgende personen. Rob en Els de Visser, Alexander Obbink, Marjolein Mol, Esther Stapel, Marjolein Schraa, Renee Ronduite en Ineke
de Boer. Van deze groep gaan Rob en Els en Marjolein S. niet mee naar Kenia, Pieter Bijl gaat wel mee.

Zondag 8 april hebben we de jongeren die in aanmerking komen samen met hun ouders uitgenodigd, om te vertellen over de reis en ze uit te nodigen om zich via een motivatie brief aan te melden. Het was een heel inspirerende middag. Met veel enthousiasme is er verteld over het doel van onze reis, wat ons voor ogen staat, wat we belangrijk vinden om de jongeren mee te geven. Er zijn filmpjes getoond o.a van een interview van Rob met father Joseph, We hebben duidelijk willen maken dat deze reis geen vakantie is maar wel een fantastische ervaring die je de rest van je leven mee zal dragen. Dat het leven in Kenia heel anders verloopt dan ons leventje hier met alle luxe die wij eigenlijk heel gewoon vinden. Laten zien en ervaren dat het ook anders kan, en dat je dan evengoed gelukkig kan zijn. Over de werkzaamheden die we gaan uitvoeren hoort u later meer, eerst gaan we kijken welke jongeren er met ons mee gaan. De meesten waren heel enthousiast en maakten al plannen om geld voor de reis in te zamelen en daar worden wij dan ook weer heel blij van.
We houden u op de hoogte van onze plannen en hopen natuurlijk dat u er ook enthousiast van wordt.
terug