Kenia reis oktober 2020

Kenia reis oktober 2020
Het is de bedoeling om in de tweede helft van oktober 2020 een reis voor senioren te organiseren.  De reis is een particulier initiatief vanuit Stichting Share stichtingshare.org / samenvoorkenia.com. De reis is vergelijkbaar met de seniorenreis van oktober 2017.
We zijn van plan een groep van ca. 15 mensen te formeren medio september 2019.  We komen ca. zes keer bijeen om elkaar te leren kennen en acties te bespreken. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we acties voeren voor een basisschool in de nieuwe woonplaats van priester Sankale.  Hij heeft veel ervaring met het opbouwen van scholen. Hij heeft dat gedaan in Kilgoris en Sakutiek. Nu heeft hij opdracht gekregen een school te stichten in een kleine plaats gelegen langs de doorgaande weg van Nairobi naar Mombassa. Tijdens de jongerenreis zal ik in overleg met Sankale de plannen nader uitwerken.
Het is de bedoeling om met diverse kleine acties en een bijdrage van stichting KOOK  € 20.000 op te halen voor het schoolproject. We hebben daar een jaar de tijd voor; herfst 2019 – herfst 2020. Nadrukkelijk wil ik aangeven dat het geen diaconaal project zal zijn. De Diaconie kiest in 2019-2020 voor een jaar zonder specifiek project.
De deelnemers betalen zelf de ticket, reis- en verblijf in Kenia, visum en safari. Dat zal ca. € 1100
zijn.  Heb je interesse meld je aan. Aanmelding is geen garantie dat je mee kunt, want de groep kan niet te groot worden.
Els Vlaar & Pieter Bijl


 
terug