Kerkbalans 2022 Kerkbalans 2022Het thema van de Actie Kerkbalans 2022 is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen, zodat we over 10 jaar ook nog een actieve gemeente kunnen zijn die de deuren wijd openzet. Met activiteiten voor jong, ouder en oud, binnen én buiten de kerk.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Ook deze keer bestaat weer de mogelijkheid om digitaal mee te doen met de Actie Kerkbalans. Als u dit vorig jaar ook deed, hoeft u niets te doen, u doet in 2022 automatisch mee. De reacties van degenen die vanaf januari 2021 op deze manier meededen waren erg positief en het scheelt ons als college heel veel handwerk als u digitaal toezegt. Doet u deze keer ook mee? Stuur dan een e-mail naar: cvkakbpghhw@gmail.com en laat het ons uiterlijk 14 december aanstaande weten.
In de e-mail graag vermelden:
•    dat u vanaf 2022 digitaal wilt toezeggen aan de Actie Kerkbalans
•    uw naam en huisadres
•    het mailadres waar u berichten van de kerk wilt ontvangen.

U ontvangt dan in de loop van januari 2022 een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om het digitale toezeggingsformulier voor de Actie Kerkbalans 2022 in te vullen. In de e-mail leest u wat er verder van u wordt verwacht.

Door te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!

Met vriendelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters
Pieter Jacob Olie
Coördinator Actie Kerkbalans

 
terug