zondag 24 december 2017

kerkdienst 4e zondag van Advent

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 9:30

9.30 uur Ontmoetingskerk Ds. H.C. van Capelleveen - Morgengebed

1e collecte: Kerk in actie
2e collecte: Pastoraal werk

zie ook pagina 'Diaconie".

terug