zondag 18 juni 2017

Kerkdienst

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 10:00

Ds. H.C. van Capelleveen - dienst toegankelijk voor doven,
vijf jongeren doen belijdenis
1e collecte: 40-dagentijd Binnenlands diaconaat - Rudolphstichting
2e collecte: Binnenlands Diaconaat, Stichting INLIA

********  z o m e r d i e n s t e n *******

terug