Kerkstoelen

Kerkstoelen
Er is gekozen om deze stoelen in een vast patroon in de kerk te zetten. Natuurlijk zal het voor de gebruikers van de ‘leunstoelen’ even wennen zijn, maar gezien de uitbreiding naar het aantal van 55, is er altijd een goede plek te vinden in de kerk.
De beklede zittingen zijn voor 2/3 donkerrood en voor 1/3 rood, waarbij de kleuren willekeurig in de kerk komen te staan. De stoelen hebben een licht eiken kleur, passend bij het liturgisch centrum. Aan de veiligheid is veel aandacht besteed. Alle stoelen zijn voorzien van een beveiligde koppeling. Dat maakt onze kerk minder kwetsbaar in een onverhoopt geval van calamiteit. Tevens voldoen we aan de door de overheid gestelde veiligheidseisen.

De huidige stoelen zijn verkocht aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Den Haag. Deze kerk heeft de-zelfde oudhollandse stoelen, maar er zijn er te veel die niet meer te gebruiken zijn. Geld voor nieuwe stoelen is er op dit moment niet. Ze zijn blij dat ze onze stoelen kunnen overnemen als tijdelijke oplossing. De opbrengst gaat, op voordracht van de Werkgroep Kerkstoelen, na de inmiddels verkregen goedkeuring van het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad, naar het project ‘Samen voor Kenia”.
Na zoveel jaren nieuwe stoelen in de kerk, zal voor sommigen onder ons wel even wennen zijn. Het geeft toch een ander, maar ook weer een mooi beeld in de kerk. We hopen dat die gewenning ook weer komt. Anderen zullen enthousiast zijn. Met u allen hopen we heel veel jaren van onze nieuwe kerkstoelen te mogen genieten!
Namens het CvK en de Werkgroep Kerkstoelen,
Piet Dekker
terug