Kerstgroet van de kerkenraad

Kerstgroet van de kerkenraad
Beste mensen,
Iedereen zal het met me eens zijn dat we leven in een tijd die we niet snel zullen vergeten. Op ieder van ons heeft het coronavirus, en alle beperkingen die de maatregelen met zich meebrengen, een ander effect. U/jij weet dat zelf als geen ander.
Alles is anders dit jaar, maar wat blijft zijn de oude Bijbelverhalen vol verwachting, liefde en hoop. Die verhalen kunnen ons moed geven en een lichtpunt voor ons zijn. Zodat wij op onze beurt dat licht kunnen doorgeven aan allen om ons heen die wel wat aandacht en liefde kunnen gebruiken. Op deze manier kunnen we verbonden blijven met elkaar, júist in deze tijd.
De kerkenraad wenst u, ondanks alles, gezegende kerstdagen toe en voor 2021 vrede en alle goeds.
Met vriendelijke groet,
Diny Kotterer,
voorzitter

Bij de foto: Jaarlijks worden er door gemeenteleden, jong en ouder, kerststukjes gemaakt en uitgedeeld. Een gebaar van omzien naar elkaar... 
terug