Kindernevendienst Adventsproject

Kindernevendienst Adventsproject

In het adventsproject klinkt iedere zondag een verhaal uit de bijbel. In die verhalen horen we Johannes op Patmos, Johannes de Doper en de profeet Sefanja vertellen over hun geloof.
Maar ook de twee vrouwen Elisabet en Maria laten merken waarin zij geloven. Alle vijf geloven ze vol verwachting. Alle vijf getuigen ze daar intens van, ieder op zijn eigen wijze.
Iedere week ontvangen we post via de dominee waar we dan een mooi verhaal bij vertellen en natuurlijk een leuk bijpassend knutselwerkje maken.
We hopen heel veel kinderen te zien bij de kindernevendienst tijdens de adventsperiode.
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst
terug