KLEDINGBON

KLEDINGBON
Ook dit jaar wil Stichting Platform Armoedebestrijding weer kledingbonnen geven aan kinderen van 0 tot 12 jaar uit gezinnen die van de voedselbank gebruik maken.
Deze kinderen lopen altijd in gebruikte kleding van anderen en hebben vaak al jaren geen nieuwe kleren kunnen kopen. Ook voor deze kinderen is het leuk om op school een keer te kunnen vertellen dat ze bijv. een nieuwe jas hebben.
De bonnen kunnen worden besteed in een grote kledingzaak in  Middenwaard.
Voor deze actie zamelen kerken en moskeeën geld in en ook particulieren doneren een gift.
Wilt u dit initiatief ook steunen dan kunt u een gift overmaken op het rekeningnummer  NL16 ABNA 0472263978 t.n.v. Platform Armoedebestrijding HHW o.v.v. kinderkledingactie, graag voor
1 december omdat de bonnen in de eerste week van december worden uitgereikt.
terug