Leerhuis 2018 Leerhuis 2018
Het gaat over groteske taferelen, overdrijving wordt niet geschuwd. Het grijpt naar de ondeugende sfeer van duizend en een nacht. Het heeft iets lichtzinnigs en de serieuze christelijke wereld heeft er dan ook niet veel mee gekund. Poerim is niet ons feestje.
Ester is in onze traditie een boek zo aan de rand van de bijbel, dat je je kunt afvragen wat dit boek ons over God te zeggen heeft. Het is het enige Bijbelboek waarin de naam van God in het geheel niet voorkomt. Ester gaat over leven in ballingschap, zoeken naar zin, zoeken naar God die afwezig lijkt.
Eigenlijk heel actuele thema’s. We zullen het hebben over machteloosheid en de betekenis van de ene, die wel opstaat. Ernstige zaken als maatschappelijke stellingname, maar ook de lichte kant van humor en spel komen aan de orde.
Zoals elk jaar zullen de bijeenkomsten plaatsvinden op de woensdagen, zowel ’s ochtends als ’s avonds, in de maanden oktober en november. De concrete data zijn: 7 november, 21 november, 5 december. De ochtendgroep begint om 9.30 uur, de avondgroep om 20.00 uur.
Henco van Capelleveen
terug