Leeskring ‘Zin Voor Zin’

Leeskring ‘Zin Voor Zin’
Ooit was hier een Joodse gemeenschap, waar een bekeerlinge met haar man woonde. Deze bekeerlinge leefde rond 1100 als dochter van een vooraanstaande familie, afstammend van de Noormannen in Rouen.
Een zoon van een opperrabbijn wordt verliefd op haar. Samen trekken ze noodgedwongen door Frankrijk want het zijn roerige tijden vol antisemitisme, vreemdelingenhaat en opkomende kruistochten. De schrijver gebruikt deze gegevens voor zijn roman.
Stefan Hertmans volgt de reis en het fictieve leven van de bekeerlinge. Het boek lijkt een historische roman, maar is doorspekt van de waarnemingen en ontdekkingen van de schrijver en maakt het boek actueel. Opvallend zijn de laatste twee hoofdstukken, die de schrijver gebruikt om zijn onderzoekingen expliciet te beschrijven, die maken dat het boek niet slechts een historische roman is, maar gebaseerd op overgeleverde feiten.
Heel boeiend om over het (Joodse) leven in Franse steden en dorpen en zelfs daarbuiten (Caïro) in de vroege Middeleeuwen te lezen.
U wordt uitgenodigd om de boek te lezen en bij de nabespreking aanwezig te zijn.
Die is nu op maandag 14 januari 2019 vanaf 20.00 uur in De Brink.
Namens de leesclub Zin voor Zin,
G. Groeneveld.
 
terug