MAAKT U DE OMSLAGFOTO VOOR OP WEG? MAAKT U DE OMSLAGFOTO VOOR OP WEG?


Tot nu toe maken we gebruik van foto’s van één gemeentelid, maar voor Op Weg juni/augustus lijkt het ons leuk als er een foto van iemand anders op de omslag prijkt. Er zijn vást veel fotografen in onze gemeente die creatieve ideeën hebben! Doet u mee? Dan zijn dit de spelregels:
•    Lever de foto in kleur en in een zo hoog mogelijke resolutie in bij opweg.hhw@gmail.com 
•    Laat het onderwerp van de foto afhangen van de tijd van het jaar
•    Er mogen géén herkenbare personen op de foto staan (i.v.m. Wet op de Privacy)
•    A.u.b. bij de foto ook een begeleidende tekst inleveren (zoals in Op Weg onder het kopje: ‘Bij de omslag’ op pagina 4 staat)
•    Met het insturen geeft u toestemming tot plaatsing van de foto (Auteursrecht) en toestemming om uw naam te noemen onder ‘Bij de omslag’
•    Leden van de taakgroep Communicatie bepalen welke foto wordt afgedrukt 
•    Uiterlijke inleverdatum: deze maand 14 juni 2020 (zie ook de pagina 'AGENDA')

We zijn benieuwd naar uw bijdragen. Veel succes!
Met vriendelijke groet,
de redactie van Op Weg
 
 
terug