Mededelingenblad 11 februari 2018 Mededelingenblad 11 februari 2018
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die met ons verbonden zijn via de KerkWebRadio.
 
COLLECTES
De diaconale collecte
Met ons project ondersteunen wij voor 3 jaar de ouderen in de omgeving van Taul Moldavië namelijk 2017,2018 en 2019. Totaal ondersteunen wij met 15000+10000+5000= 30000 euro de Homecare organisatie en daarmee ongeveer 100 ouderen. In 2019 zouden we het project nog ondersteunen met 5000 euro. Zij moesten voor de mindering dan anderen financieringsbronnen vinden. Inmiddels zijn wij al over ons streef bedrag heen. Alles wat we nu meer ophalen komt ten goede aan het laatste jaar. Ik denk als we de beelden van Moldavië zien dat dat extra goed besteed zal worden. Helaas veranderd de situatie in Moldavië niet zo snel {net als veel landen in die omgeving). 
Wij hebben dan voor drie jaar onze arm om de schouders van onze broeders en zusters in Moldavië gelegd en trekken dan net als de barmhartige Samaritaan weer verder naar de volgende die onze hulp kan gebruiken. Want wat we voor de minste van onze broeders en zusters hebben gedaan hebben we voor Jezus gedaan.
Na de dienst hebben we weer een fancy fair waarbij de opbrengst ook voor het project is. Veel enthousiaste mensen hebben hun best gedaan om er een leuk samenzijn van te maken waarbij we als kerk dit mooie doel ondersteunen. Wij hopen dat U met z'n allen aanwezig zult zijn.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair werk.
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Hans van der Does is afgelopen week geopereerd aan zijn heup in het ziekenhuis in Alkmaar. Nog niet bekend is waar hij gaat revalideren.
Mevr. Mats de Jong verblijft in de Magnushof in Schagen voor herstel en revalidatie. Haar adres is: Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen.
 Dhr. Herman van Asten heeft afgelopen zondag een TIA gehad. De huisarts is de volgende dag gekomen en Herman moest  meteen met de ambulance naar het ziekenhuis in Alkmaar. Hij heeft een 24 uurs en mocht daarna weer naar huis met de nodige medicijnen uit voorzorg.
Wij wensen de zieken thuis in ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
ALGEMEEN
Tim Zingt 
Heeft u zin in een gezellige avond ?
Tim Zingt komt op zaterdag 17 februari een optreden geven met liedjes en cabaret voor iedereen. Kaarten kosten 5 euro, de voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden via mail: of telefonisch 06-36166558. 
Wij hopen u de 17e februari ook te zien! Groeten namens de Xnight organisatie: Alexander Obbink, Marjolein Mol en Marjolein Schraa.
 
Rad van fortuin
Lieve mensen, wij willen jullie allemaal heel erg bedanken voor alle cadeautjes die we hebben mogen ontvangen voor ons rad van fortuin. Het was hartverwarmend om elke week weer zoveel presentjes te krijgen.
Nogmaals bedankt.
Rob en Els de Visser-Groenewegen.
terug