Mededelingenblad 12 augustus 2018 Mededelingenblad 12 augustus 2018
zondag 12 augustus 2018
 
10.00 Ontmoetingskerk, ds. W.H. Roobol
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie Zomerzending – Onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen
In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte en onwetendheid thuis gehouden, waardoor ze onderwijs missen. De school Fedeme (in Douala, Kameroen) partner van Kerk in Actie, biedt kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien, hout- en rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst
 
UIT DE GEMEENTE
 
Sylvia Dijkstra verblijft voorlopig nog in Verpleeghuis Den Koogh, Afd. Rasende bol Kamer 205, Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder.
Joke Soeters is na haar operatie in het AMC in Amsterdam weer thuis gekomen. Het gaat goed met haar.
 
Johan Klercq is opgenomen in het ziekenhuis. Op afdeling 311, kamer 612. Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar
 
Rob de Visser wordt op 15 augustus in het ziekenhuis in Alkmaar geopereerd. Het wordt een spannende ingreep. Mocht alles goed gaan, dan mag hij weer snel naar huis.
 
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
Mededelingen tijdens de schoolvakantie.
Tijdens de schoolvakantie hebben de mensen  die de lay-out van het Mededelingenblad verzorgen en het postadres van het Mededelingenblad, Dhr. J.J. Bergsma ook vakantie.
Om toch belangrijke mededelingen en ziekenberichten te kunnen doorgeven, kunt u deze vóór donderdagavond 19:00 uur, mailen aan de beide mailadressen,  vermeld op de adressenlijst onder Kerkelijk Drukwerk:
en .
De ‘drukker van dienst’ kan dan in overleg met de aanbieder bekijken hoe zij de mededelingen kenbaar maken.
Het team Kerkelijk Drukwerk.
terug