Mededelingenblad 12 november 2017 Mededelingenblad 12 november 2017
9.30 uur Ontmoetingskerk:  Ds. J. Geertse, Oogstdienst,
m.m.v. Interkerkelijk koor Vergutas
9.30 uur Jeugdkerk
11.00 uur Ontmoetingskerk: Liturgiegroep, Taizeviering
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat – Op de bres voor vluchtelingkinderen. Geen eigen kamer, verdrietige en gespannen volwassenen om je heen, steeds weer verhuizen en voortdurend in onzeker-heid of Nederland mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekers-centrum hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd: vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand mogelijk. Met deze collecte helpt mee om het dagelijks leven van vluchtelingkinderen kleur te geven en voor hun rechten op te komen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kindernevendienst
 
UIT DE GEMEENTE
-Gerrit Snijders moest afgelopen vrijdag voor de tweede keer gedotterd worden. Daarna moet hij zeker het weekend nog in het ziekenhuis blijven.
-Mevr. Oosterink, Gerard Douplantsoen (het nieuwe Hugo waard), is aan haar heup geopereerd. Zij herstelt en revalideert in Westerhout in Alkmaar Haar adres is : Zorgcirkel Westerhout Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Kastanjehof 13
-Mevr. Dieuwke Andrea is opgenomen in ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. Haar adres is Kennemerstraatweg  464, 1851 NG in Heiloo paviljoen ‘Strandwal’.
 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
ALGEMEEN
Jeugdkerk
Vandaag  is er weer jeugdkerk, deze keer om 9.30 uur. We gaan de jeugddienst voor 10 december voorbereiden. Het thema is “Verandering”.
Karel, Marion en Erna
Leerhuis over Prediker
Woensdag 15 november is de derde bijeenkomst van het Leerhuis over Prediker. ’s Morgens om 9.30 uur, ’s avonds 20.00 uur.
Samen – Afrikaans – Eten
Op vrijdag 24 november a.s. wordt er weer een maaltijd in de Brink gehouden.
Dit keer met een Afrikaans tintje, want  Pieter Bijl kookt samen met de kookploeg Afrikaans en vertelt tijdens het eten iets over dit bijzondere werelddeel.
Dat belooft wat! En dat voor 5 euro p.p. De inschrijflijsten liggen vanaf vandaag klaar. Zoals gewoonlijk is er die vrijdag vanaf 18.00 uur inloop en begint de maaltijd om 18.30 uur.
Zangdienst
Zondag 19 november 2017  is er een zangdienst, aanvang 19.00  uur,
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen. 
Voorganger ds. Koos Staat uit Andijk
Thema van de dienst is “ Laten we de lofzang gaande houden “ 
Muzikale medewerking verleend Interkerkelijk koor “Holy Sound “uit Amsterdam o.l.v. dhr. Jan Splinter.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Tel nr. 5716179
Zangdienst commissie.
terug