Mededelingenblad 13 januari 2019 Mededelingenblad 13 januari 2019
Zondag  13 januari 2019

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.

Voorganger: dhr. Alex van Heusden uit  Amsterdam. Er is tevens Jeugdnevendienst

Collecten
Dienst op zondag 13 januari 2019
De collecte voor de diaconie is voor Voedselbank. De voedselbank is de liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel (dat op het punt staat om vernietigd te worden) en vraag (gezinnen die het voedsel nodig hebben) worden op deze manier bij elkaar gebracht. Om klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt Voedselbanken Nederland samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat een deel van de Nederlandse armen niet verhongeren, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds

Uit de gemeente
Mevr. Ans Zwaanswijk revalideert en herstelt van haar nekletsel in de Magnushof in Schagen. Haar adres is: Jacob Ruysdaellaan 30, 1741 KW Schagen
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Dhr. Gerard Biersteker 
is weer in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen.  Hij gaat daar beginnen aan een nieuwe therapie. Al gelijk is met de eerste kuur begonnen.
 
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

Agenda
 Oproep!!!!!!!!!!!!!!!
Op 10 februari 2019 is er weer een speciale dienst met daarna weer een fancy fair. De opbrengst van deze fancy fair is voor het project Samen voor Kenia. Op de fancy fair gaat Marcel Molenaar met zijn zoon Martijn weer het rad van Avontuur laten draaien. Voor deze actie hebben wij nog spullen nodig. Heeft U nog spullen die U ooit heeft gekregen en waarvan U denkt, best mooi maar dat wil ik wel aan een ander geven, dan kunnen wij dit graag gebruiken als prijs voor het rad van fortuin. Bel ons dan of mail ons Rob en Els, telefoon 0725742391 mail  Marcel en Debora 0614953089  Zijn wij Rob en Els niet thuis dan kunt U de voicemail inspreken en zullen wij u terugbellen. 
Marcel, Debora, Rob, Els, Frouk
Vrijdag 25 januari hebben we weer een gezamenlijke maaltijd in de Brink. De eerste van dit nieuwe jaar, ook deze keer is de opbrengst weer voor Samen voor Kenia. De inschrijflijsten liggen vandaag en volgende week zondag klaar. Wij hopen er weer een gezellige en smaakvolle avond van te maken. Net zoals voorgaande keren begint de maaltijd om 18.30 uur, u bent welkom vanaf 18.00 uur. Vriendelijke groet, de kookgroep.


Zondag  3 februari 2019  is er een zangdienst  in de Ontmoetingskerk.
Aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 min voor de dienst beginnen we met zingen
Voorganger is  Ds. Koos Staat uit Andijk.
Thema van de dienst is "oude liefde roest niet"
Muzikale medewerking wordt verleend door het
Interkerkelijk koor “Vergutas”, o.l.v. Dhr. Johan Paul de Groot
Organist en pianist dhr. Johan Paul de Groot.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt bellen naar Cobi Bergsma, tel. 5717401 of Sienie van der Horn tel. 5716179, wij halen u graag op.
U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen
Zangdienstcommissie.

In de Op Weg van januari staat een verkeerde datum voor de Bingo. De juiste datum is nog niet bekend maar hoort u zo spoedig mogelijk, dus: geen bingo op 30 januari. 
Kopij voor het Mededelingenblad
Met ingang van januari 2019 moet alle kopij voor het Mededelingenblad gestuurd worden naar:
Het e-mailadres van Jan Bergsma wordt met ingang van januari 2019 niet meer gebruikt.
 
terug