Mededelingenblad 13 mei 2018 Mededelingenblad 13 mei 2018
De dominee is Ds. Geertse
Er is vandaag Jeugdkerk in de Tempel
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
De eerste collecte voor de diaconie is voor Stichting Kruispost
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Kruispost, een hulppost voor medische en psychosociale zorg aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers. Stichting Kruispost werkt veel samen met huisartsen in Amsterdam. Veel mensen die bij Kruispost komen, lijden aan Posttraumatisch Stress Stoornis aangezien veel illegalen uit oorlogsgebied komen. De illegale vreemdelingen kunnen zich in Nederland niet verzekeren, maar hebben toch recht op noodzakelijke medische zorg. Hoewel een groot deel van de hulpverleners goed de weg weet naar de financiering voor zorg aan deze groep, is er toch nog een redelijk percentage dat niet op de hoogte is. Hierdoor komen illegalen bij de tweedelijns zorg vaak voor een dichte deur te staan.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
ALGEMEEN
De eerste actie van de jongeren-reis "SAMEN VOOR KENIA"
Zoals u allen weet ben ik, Jan Bergsma, verleden jaar in oktober/november met een senioren groep naar Kenia geweest.
Wij hebben daar het project voor een gebouw bij een school bij een gebracht.
En een van de acties was het lopen van de 4 Daagse van Nijmegen, waar ik door velen van u ben gesponsord, met een mooi bedrag.
Dat hebben de jongeren goed onthouden. En hebben mij gevraagd of ik de 4 daagse van Nijmegen dit jaar weer ga lopen.
En of ik hen wil helpen, om hun doelstelling van hun project een klein beetje dichter naar het streefbedrag te mogen brengen.
Ja en wat is er mooier, als je toch 40 kilometer per dag gaat lopen in Nijmegen en omgeving,
Wetende dat er een goed doel met elke stap steeds dichter bij komt.
Vandaar mijn vraag steun het goede doel voor de Jongeren uit Heerhugowaard, en laat mij er weer voor mogen lopen. Straks staan wij jongeren en loper in de Brink, met een flyer, om u bijdragen in ontvangst te mogen nemen. In de maand juni staan wij ook enkele zondagen in de Brink. Namens de Jongeren die naar Kenia afreizen in 2019
Jan Bergsma
Stoelen
De proefstoelen staan vandaag weer op een andere plaats in de kerk. Op de proefstoelen ligt een formulier met een paar vragen. We zouden het op prijs stellen als u dit wilt invullen. Als u niet op stoelen zit kunt u natuurlijk ook een formulier invullen. Ze liggen op de tafels bij de ingang van de kerk. U kunt het ingevulde formulier inleveren in de doos die op de tafel staat bij de uitgang naar De Brink. Alvast bedankt voor uw reactie!
Werkgroep Kerkstoelen
Zangdienst
Zondag 27 mei is er een zangdienst in de ontmoetingskerk, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Drs. Greet Bijl uit Beverwijk en muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor "Columba" o.l.v. mw. Connie Kriek. Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401, of Sienie v. d. Horn Telnr. 5716179
De Zangdienstcommissie
terug