Mededelingenblad 15 april 2018 Mededelingenblad 15 april 2018
zondag 15 april 2018
 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De eerste collecte is voor Algemeen diaconaal werk. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken. Gezamenlijk pakken de diaconieën het op en geven daar hulp waar het nodig is. Enkele voorbeelden hiervan zijn de schuldhulpverlening, het wijkwerk, en de zomer- of kerstattenties.


De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Gemeente zijn.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Wil van der Horst  is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoeken moeten uitwijzen wat de passende behandeling is.
-Dhr. Henk Kamp verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar; Noordwestziekenhuisgroep  locatie Alkmaar.
-Mevr. Bijl is na een verblijf van vele weken in het ziekenhuis in Hoorn weer thuis in haar kamer in Hugo-waard.
-Tine de Groot is donderdag 5 april j.l. gevallen in de keuken. Er zijn geen botten gebroken maar wel heeft ze hevige spierpijn in de lies. Ze wordt verpleegd in NWZ Alkmaar. Daarna gaat ze ergens anders heen voor revalidatie, maar dat is nog niet bekend
-Hannie Dijkstra-Jongsma mocht afgelopen week uit de isolatie, omdat ze geen ziekenhuisbacterie heeft. Ze ligt in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk,  Volgende week wordt gekeken naar de mogelijkheden om uit het ziekenhuis naar een opvang te gaan. Ze kan nog niet naar huis, maar het gaat elke dag weer iets beter met haar. 
-Er is Baukje van Balen iets overkomen, waardoor ze niet zo goed kan praten. Onderzoeken in het ziekenhuis moeten uitwijzen wat er precies aan de hand is.
 
 
AGENDA
Maaltijd
Vrijdag 20 april a.s. hebben we weer een maaltijd in de Brink. Zoals u al hebt kunnen lezen in Op Weg staat de maaltijd dit keer in het teken van Moldavië. De actie voor de ouderen daar is een enorm succes geweest en als afsluiting dus een maaltijd in Moldavische stijl. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De intekenlijsten liggen vandaag en volgende week zondag in de Brink. De maaltijd begint om 18.30 uur, vanaf 18.00 uur bent u welkom.
Hartelijke groet, de kookgroep, met medewerking van de diaconie.
terug