MEDEDELINGENBLAD 22 juli 2018 MEDEDELINGENBLAD 22 juli 2018
10.00 Ontmoetingskerk, ds. J. Geertse
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Noodhulp Kerk in Actie.
Direct na een ramp biedt Kerk in Actie noodhulp en voorziet mensen van hun eerste levensbehoeften. Bij de wederopbouw zorgt Kerk in Actie ervoor dat infrastructuur en woningen worden hersteld. Ook zetten zij programma's op voor rampenpreventie in gebieden waar natuurrampen vaker voorkomen. Kerk in Actie steunt samen met ICCO (coöperatie voor ontwikkelingssamenwerking) lokale organisaties, die toegang hebben tot de slachtoffers in rampgebieden.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en Jongerenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. G. Kuiper, ligt in het ziekenhuis met een maagbloeding. Hij moet aansterken en verder onderzoek is nodig. Hij verblijft op kamer 404, afdeling 211.
Het adres is Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar.
 
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
I.v.m. de vakantie van team Kerkelijk Drukwerk
kunt u  t/m 5 augustus 2018 voor het Kerkelijk Drukwerk  mij bellen of mailen.
Gert Langelaar, 072 5613348,
 
Vakantie scriba
De scriba is afwezig van 17 juli t/m 11 augustus. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van het college van kerkrentmeesters, de heer Henk Jonkvorst, telefoonnummer: 072-8883394, e-mailadres:
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
Mededelingen tijdens de schoolvakantie.
Tijdens de schoolvakantie hebben de dames, die de lay-out van het Mededelingenblad verzorgen en het postadres van het Mededelingenblad, Dhr. J.J. Bergsma ook vakantie.
Om toch belangrijke mededelingen en ziekenberichten te kunnen doorgeven, kunt u deze vóór donderdagavond 19:00 uur, mailen aan de beide mailadressen,  vermeld op de adressenlijst onder Kerkelijk Drukwerk:
en .
De ‘drukker van dienst’ kan dan in overleg met de aanbieder bekijken hoe zij de mededelingen kenbaar maken.
Het team Kerkelijk Drukwerk.
 
terug