Mededelingenblad 16 december 2018 Mededelingenblad 16 december 2018
Zondag  16 december 2018
3e zondag van Advent


10.00 uur, Ds. H.C. van Capelleveen
19.00 uur, Ds. K. Staat, Andijk,
Kerstzangdienst m.m.v. Gospelkoor ‘Joy’ uit Alkmaar

Namens de kerkeraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.

Collecte
De collecte voor de diaconie is voor het Werelddiaconaat.

Licht voor weeskinderen in Oekraïne
De School of our Dream Vynnyky werd in 2009 opgericht door het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs, een internaat voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen. Veel van deze kinderen hebben thuis te maken gehad met geweld en ouders met drank- en drugsproblemen. Hoewel de kinderen in het internaat fysiek veilig zijn, worden ze mentaal verwaarloosd. Als de kinderen zestien jaar oud zijn, moeten ze het internaat verlaten en komen ze vaak op straat terecht. De kans is erg groot dat deze kinderen het gedrag van hun ouders kopiëren. Om deze keten van sociale problemen te doorbreken, moest de houding van het personeel veranderen. Aanvankelijk zagen velen de noodzaak van verandering niet in, zowel onder het personeel, als onder de familie van de kinderen en de overheid. Directrice Liliya Svystovych wist echter langzaam maar zeker een meerderheid van de betrokkenen te overtuigen. Haar doel is om een omgeving voor deze kinderen te creëren, waarin op een positieve manier met hen wordt omgegaan. Ook moeten de kinderen de kennis en de sociale vaardigheden opdoen, om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. De grote uitdaging is dus om deze kinderen de nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk.
 
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Dhr. Gerard Biersteker is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt daar behandeld met antibiotica en moet daarom voorlopig in het ziekenhuis blijven.
Dhr. Orsele Wouda is weer opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt behandeld voor een longontsteking.
Dhr. Otto Stienstra is afgelopen week geopereerd aan zijn stembanden. Hij is weer thuis en moet met rust en logopedie  herstellen.  
Mevr. J. Passchier was tijdelijk opgenomen in Bergen. Het laat zich nu aanzien dat dit haar definitieve thuis wordt. Haar adres is: Woonzorgcentrum Oudtburgh, Molenweidtje 1, 1662 BC Bergen, afdeling Vliet kamer 039. Dit betekent ook voor haar man veel.  Dhr. P. Passchier zal in de Raetstede naar een andere kamer  moeten verhuizen.  
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN
Kerstzangdienst
Vanavond is de Kerstzangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Ds. Koos Staat uit Andijk.
Muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor "Joy" uit Alkmaar
o.l.v.  Willeke van der Munnik, organist Diny Kotterer.
Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Tel.nr. 5717401
De Zangdienstcommissie


Amnesty International
Vanmorgen kunt u bij de uitgang de jaarlijkse Groetenlijst van Amnesty International meenemen. Alle instructies staan daarin opgenomen.

Samen voor Kenia
Oliebollen van Samen voor Kenia. Zoals u misschien al weet kunt u oliebollen bestellen bij de oliebollenbakkers van Samen voor Kenia. Op het formulier staat niet vermeld dat ze worden gebakken op 31 december, we hebben daar een aantal vragen over gehad. De prijzen staan er wel op, maar er is ook een mogelijkheid om de bollen thuis te bezorgen als u zelf niet in de gelegenheid bent om ze te halen, we moeten dan echter 1,50 bezorgkosten in rekening brengen.
Wij Rob, Els, Martijn en Pieter staan zondag 16 december na de kerkdienst er weer met fruit. Wij hebben stoofperen, goudrenetten en Doyenné du Comice .  Op deze zondag staat de heer Cees Klercq er met eieren en Shanna Koppejan één van de jongeren die meegaat naar Kenia er met plantjes, ook Eva Klercq ook een jongere die meegaat naar Kenia staat er met walnoten.  Zo ziet U voor elk wat wils. Steunt U ons weer met ons mooie project. Wij kunnen Uw steun gebruiken.
DE OPBRENGST VAN ALLES GAAT NAAR ONS PROJECT HET BOUWEN VAN EEN NURSING SCHOOL .

Samen voor Kenia – Christmas Carols

Kerst, een mooie tijd om met elkaar te vieren, geluk te wensen en extra aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Dit jaar kan dat op een speciale manier.
Bestel een origineel gezongen kerstgroet voor uzelf, familie of iemand die u dierbaar is. Een enthousiaste groep jongeren van Samen voor Kenia zingt voor u de mooiste Christmas Carols. Uw vrijwillige bijdrage gaat naar Samen voor Kenia om ook daar te bouwen aan een goede toekomst.

Bent u geïnteresseerd, stuurt dan een mail naar met uw gegevens en wensen, dan nemen wij contact met u op.

kopij voor het Mededelingenblad

Met ingang van januari 2019 moet alle kopij voor het mededelingenblad gestuurd worden naar:
Het e-mailadres van Jan Bergsma wordt met ingang van januari 2019 niet meer gebruikt.

AGENDA
Festival of Lessons and Carols.
Op dinsdag 18 december mogen wij onze Christmas Carols weer ten gehore brengen tijdens het Festival of Lessons and Carols. Voor ons elk jaar weer een hoogtepunt, wij hopen ook dit jaar weer op heel veel belangstelling. Het Festival begint om 20.30 uur, hier in de Ontmoetingskerk. De kerk is open om 20.00 uur, u bent van harte welkom, de entreeprijs is 10 euro, donateurs 7,50.
terug