Mededelingenblad 16 juli 2017 Mededelingenblad 16 juli 2017
Ontmoetingskerk 10.00 uur, ds. H.C. van Capelleveen 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Voedselbank. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.


De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Richtje van Dijk ,verblijft in het verpleeghuis Oudtburgh in Bergen. Haar adres is: Molenweidtje 1
1862 BC Bergen.
-Mevr. Jeltje Karman, heeft vorige week een ongeluk op de fiets  gehad en moest in het ziekenhuis worden opgenomen . Zij is geopereerd aan een jukbeenfractuur. Zij is weer thuis om daar van allerlei kwetsuren te herstellen.
-Mevr. Sylvia Dijkstra, houdt na haar schouderoperatie heel veel pijn. Nader onderzoek moet de oorzaak daarvan aan het licht brengen.
-Mathijs Schraa is ongelukkig te val gekomen en heeft een enkel gebroken en de andere gekneusd.  Komende week wordt hij in Alkmaar geopereerd.
-Mevr. Mats de Jong, mocht afgelopen week uit de Magnushof weer naar huis terugkeren.  
-Dhr. Jaap Strijbis, verblijft voor drie maanden in Heliomare om te revalideren. Zijn adres is: Heliomare afdeling 2b, Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee.
 
Wij wensen alle zieken thuis, in verpleeg en/of verzorgingshuis alle goeds toe.  
 
terug