mededelingenblad 16 september 2018 mededelingenblad 16 september 2018
zondag 16 september 2018
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte  is voor Samen voor Kenia.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk.
 
DE GEMEENTE
Mevr. Trix Bink heeft afgelopen week in het ziekenhuis Alkmaar een operatie aan haar enkel ondergaan. Zij is weer thuis en moet met rust herstellen en daarna met oefening revalideren. 
Mevr. Riet Burgstra is met een CVA opgenomen in het ziekenhuis te Alkmaar. Zij moet heel veel rusten en  bezoek is op dit moment te veel voor haar. Meeleven kan met een kaartje naar haar huisadres. De kinderen zorgen dat deze groeten bij haar in het ziekenhuis komen. 
Mevr. Ada Nieuweboer heeft door een ongeluk haar been gebroken en verblijft voor zorg en revalidatie in Revalidatiecentrum Alkmaar. Haar adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) Oudorp
Mevr. Sylvia Dijkstra verblijft voor zorg en revalidatie in Zorgcentrum de Omring. Haar adres is: drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder. Na een terugslag heeft ze afgelopen maandag in Hoorn weer een pijnblokkade behandeling ondergaan. Ze is nu weer opnieuw gestart met de revalidatie. Gelukkig voelt ze zich nu veel sterker dan voorheen.
Mw. H. de Greeuw wordt verpleegd in Centrum Ouderenzorg De Horstenburgh, Dorpsstraat 104 1713HL Obdam, kamer 308.
 
Anne Wondergem is opgenomen in het Amsterdam medisch Centrum. Het gaat nu weer wat beter met haar. Misschien mocht ze in het weekend al naar huis.
Wij wensen de zieken thuis in ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn. 
 
ALGEMEEN
Even een berichtje over mijzelf.  omdat ik in de laatste week van september afwezig ben neemt Janneke Kiesewetter ( het voor de Zondag 1 oktober van mij over, de mededelingen die voor Zondag 1 oktober op het mededelingenblad moeten komen te staan graag door mailen naar Janneke. donderdag 27 september graag de mededelingen naar Janneke.
Vriendelijke groet Jan Bergsma
 
AGENDA
Zangdienst
Zondag 30 september 2018 is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Ds. Sjaak Visser uit Zaandam. Thema van de dienst is "Klimaatverandering". Muzikale medewerking wordt verleend door Interk. evangelisatie koor "Echo" uit Hoorn o.l.v. Karin Tonkes, pianist is dhr. Hein Conijn, organist is Diny Kotterer.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
de zangcommissie
terug