Mededelingenblad 17 september 2017 Mededelingenblad 17 september 2017
9.30 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
UIT DE GEMEENTE
Anne Wondergem  is vorige weekend thuisgekomen uit het  Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam maar moest dinsdag weer worden opgenomen in het UMCG, in Groningen. Ze moest daar worden onderzocht en een behandeling ondergaan. Waarna ze op de IC moest bijkomen. Zoals het ernaar uitziet is ze toch weer opgeknapt en zou ze in het weekend weer thuis kunnen zijn.
Jaap Strijbis is na een lange periode van revalidatie in Heliomare weer thuisgekomen!
 
STARTZONDAG
Bij de koffie kunt u genieten van iets lekkers, gebakken door leden van de diaconie. De opbrengst hiervan is voor het project Moldavië.
Vanmiddag: wandelen+fietsen+ molenexcursie!
Rob Basten en zijn vrouw, eigenaars van de Twuyvermolen verwachten ons vanmiddag om 15.00 uur om ons na de koffie/thee rond te leiden.
We wandelen én fietsen er naar toe. De wandelaars worden om 14.00 uur bij de Kunstkerk aan de Stationsweg verwacht. De fietsers om 14.30 uur hier bij de Ontmoetingskerk.
 
COLLECTE
Diaconale collecte op de startzondag.
Wij collecteren vandaag weer voor ons project in Moldavië. Het afgelopen jaar was voor ons een geweldig jaar. Zoveel enthousiaste reacties over het project en het gevoel dat we er als gemeente de schouders onder hebben gezet en verschrikkelijk veel bereikt hebben. Na het eerste jaar hebben we al bijna 23000 euro voor dit doel verzameld. Het doel van 30000 euro gaan we zeker redden en misschien wel iets meer….zodat we de oudere in Taul Moldavië nog iets meer tijd geven om op eigen benen te kunnen staan. Het loopt daar allemaal wat minder gestructureerd als in ons land. Maar de dankbaarheid dat andere mensen zomaar iets voor je wilt doen is daar niets anders dan hier. Ik hoop dat we ook komend jaar weer enthousiast dit doel willen ondersteunen.
Namens de diaconie, Rob de Visser
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
 
AGENDA
Zondag 24 september is vredeszondag. In de eerste dienst om 9.30 uur zingt de cantorij.
De tweede dienst is een gezamenlijke dienst met de Evangelische  Broedergemeente. Aan deze tweede dienst om 11.00 uur verleent het Black gospelkoor X-Pression of Yoy van de Broedergemeente Amsterdam haar medewerking.
 
De Symbolische Schikking voor de Startzondag 2017 
Er is een schikking gemaakt waarin stenen en bloemen van diverse vormen, kleuren en grootte te zien zijn.
Veel activiteiten van onze gemeente zijn verbeeld in de schikking.
-In het hart van die gemeente staat, als bereikbaar en verheven middelpunt, de zonnebloem      als een verwijzing naar God.
De Levende deelt licht, warmte en wenkt mensen om zich te openen en van hun kleur te delen.
-Veel mensen dragen een steentje bij. Dat symboliseren de stenen.
-Onze predikanten leiden ons, het lampionplantje symboliseert hen.
-De goudsbloemen staan voor de diaconie, taakgroep kerk in de wereld en kerkrentmeesters.
-De kleine bloemetjes zoals de kamille staan voor de kinderen, kindernevendienst  en alle andere jeugdwerkers
-Het lampenpoetsersgras verbeeldt de kosters en de mensen van de schoonmaak.
-De organisten, de koren, de muziekgroepen ziet u terug in de noten
-Met de veelheid van diverse bloemen en kleuren hebben we al die andere taken en de diversiteit van onze gemeente gesymboliseerd
-De klimop  geeft de hechtheid van de gemeente aan, het houdt ons bijeen
terug