Mededelingenblad 18 maart 2018 Mededelingenblad 18 maart 2018
zondag  18 maart 2018
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Kerk in Actie 40dagentijd.
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidsvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk
DE GEMEENTE
Dhr. Henk Kamp is in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen. Hij heeft zijn heup gebroken en herstelt daar van de benodigde operatie. 
Dhr.  Jaap Meijer is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt behandeld aan zijn luchtwegen. 
Mevr. T. Bijl – Smit Sibinga  is opgenomen in GGZ Hoorn, locatie Maelsonstraat 1, 1624 NP .
Dhr. Aad van ’t Hof mocht weer naar huis terug keren.
Hannie Dijkstra-Jongsma is uit voorzorg toch weer opgenomen op de medium care van het VU Medisch Centrum (Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam). Toch zijn de artsen tevreden over haar vooruitgang.
Anne Wondergem ligt nu in het ziekenhuis in Alkmaar, Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar. Haar ouders Suzan en Jacco houden haar hele dagen gezelschap. De hoop is dat ze snel weer opknapt en mee naar huis mag.
Mw. van Slooten ligt nog steeds in het Hospice, hoewel ze afgelopen week even een paar dagen thuis kon zijn. Het adres is: Het Hospice, kamer 6, Blanckerthofweg 13, 1816 HG Alkmaar.
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 ALGEMEEN
 
Posters voor de Rommelmarkt
Heeft u ze al gezien, de posters van de Rommelmarkt? Op de bar in de Brink kunt u deze vinden. Neem er één mee en hang hem thuis goed zichtbaar achter een raam op. Op deze manier maakt u reclame voor onze rommelmarkt. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De Rommelmarkt Commissie
AGENDA
 
Zangdienst 
Zondag 1 april 2018  is er een Paaszangdienst in de Ontmoetingskerk aan de Middenweg 168 te Heerhugowaard, aanvang 19.00  uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen. Voorganger is Ds. Henco van Capelleveen uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is “ Je  bent gekend ”. Muzikale medewerking wordt verleend door “Oec. Koor “Echo “uit Heerhugowaard   o.l.v. dhr. Erwin de Ruijter, pianiste is Mevr. Joke Tuinema. Organist is dhr Cor Docter.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
de zangcommissie.
terug