Mededelingenblad 18 november 2018 Mededelingenblad 18 november 2018
Zondag 18 november 2018
10.00 uur Ontmoetingskerk: Ds. A.P.J.van Ligten, Sneek -emeritus predikant, laatstelijk verbonden aan de protestantse gemeente Sneek-
19.00 uur Ontmoetingskerk: Ds. J. Bijman, Sint Pancrs -Zangdienst m.m.v. Interkerkelijk Evangelisatiekoor Revival uit Den Helder, o.l.v. mw. Janny Leurs
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken bij de bijdrage aan Noodhulp en de zomer- en kerstattenties.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst

UIT DE GEMEENTE
Anne Wondergem is helaas nog steeds in het ziekenhuis. Ze mocht nog niet naar huis omdat nog niet alles in orde was. Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
Mw. Y. Mellema is na haar operatie weer thuisgekomen. Alles is goed verlopen, ze moet nog de definitieve uitslag afwachten en ze krijgt een nabehandeling.
Boukje van Balen is opgenomen in ziekenhuis NWG, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar. Ze verblijft op afdeling 317. De artsen doen er alles aan om haar te helpen.
Mevr. Margreet Heere is van het ziekenhuis in Alkmaar overgegaan naar Westerhout om daar te herstellen en te revalideren. Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Dhr. Orsele Wouda is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij mag waarschijnlijk binnenkort weer naar huis gaan, maar zijn gezondheid blijft kwetsbaar.  Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
  
ALGEMEEN
Zangdienst
Vanavond is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. John Bijman uit sint Pancras. Muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk Evangelisatie koor "Revival" uit Den Helder. O.l.v. mw. Janny Leurs, Pianist mw. Annelies Komen en organist Ina Terpstra. Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401, of Sienie v. d. Horn Telnr. 5716179   De Zangdienstcommissie
Kerkenraad
De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de gemeenteavond d.d. 26 november 2018. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Aan de orde komen o.a. de begrotingen 2019 van het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de plaatselijke regeling 2019-2023. Kopieën kunt u aanvragen via de email van de scriba dan krijgt u ze toegestuurd via de email of u kunt na de kerkdienst bij de ouderling van dienst of de scriba aangeven dat u de kopieën uitgeprint wilt hebben. Renee Ronduite
Kookgroep
Op vrijdag 30 november is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Brink.
Vanaf 18.00 uur bent u welkom en om 18.30 gaan we eten.
De kosten zijn vijf euro en de drankjes zijn één euro. Gelukkig  krijgen we weer hulp van enkele jongeren van Samen voor Kenia, die wij door de maaltijd een extraatje mee kunnen geven. Opgeven kan via het inschrijfformulier in de Brink, of bij Rita Nieuwdorp, tel. 5713873.Wij hopen nu te ontmoeten, vriendelijke groet van de kookgroep.
 
terug