mededelingenblad 19 augustus 2018 mededelingenblad 19 augustus 2018

10.00 Ontmoetingskerk, ds. Jacqueline Geertse
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Noodhulp Kerk in Actie.
Miljoenen mensen, vooral arme bevolking, verspreid over de wereld zijn direct getroffen door natuurgeweld en klimaatverandering. Door orkanen, overstromingen en langdurige droogtes mislukken hun oogsten en sterft hun vee. Dankzij waarschuwingssystemen en shelters neemt het aantal dodelijke slachtoffers bij natuurrampen af, maar het aantal mensen dat hun huis, oogst, winkeltje of vissersboot verliest, stijgt. Preventie helpt, maar noodhulp en wederopbouw blijft nodig. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kindernevendienst
 
UIT DE GEMEENTE
  Johan Klercq is thuis uit het ziekenhuis. Bezoek is snel teveel daarom graag alleen bezoek op afspraak.
Sylvia Dijkstra wordt op maandag 20 augustus behandeld op de pijnpoli aan een hernia, waarmee ze nu al weken plat op bed ligt. Het is nog niet duidelijk waar ze daarna heen gaat. Of ze gaat weer terug naar Den Helder of ze blijft in Hoorn.
 
Gerard Kuipers ligt weer in het ziekenhuis. De artsen gaan er alles aan doen om te weten te komen waar en waarom hij bloed verliest in zijn darmen.
 
Bericht van Rob en Els de Visser:
We zijn heel erg dankbaar dat de zeer speciale dotterbehandeling van Rob goed is gegaan! Ze hebben weer 2 stents kunnen plaatsen. Rob is nog wel moe, maar kan nu rustig aan werken aan zijn herstel. Ook heel erg bedankt voor alle warme belangstelling! We voelen ons gedragen door de Liefde van God en alle lieve mensen om ons heen. Dank u wel!
Lieve groet, Rob en Els de Visser-Groenewegen
Ada Nieuweboer heeft een ongeluk gehad op het station Amsterdam Sloterdijk. Ze heeft haar been gebroken en is geopereerd in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Ze ligt op de afdeling Neurologie, kamer 36. Het adres is: De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.
Mw. H. de Greeuw is gevallen en heeft haar arm gebroken. Ze woont nu tijdelijk bij haar dochter Noortje Rooze. Adres volgt nog.
Mw. S. Douma-Nijholt kamer 22, heeft heel wat meegemaakt in de laatste maand. Ze verbleef een tijd in het ziekenhuis. Nu is ze weer thuis en ze is wakker, maar uitermate kwetsbaar. Ze is daar met de  zorg en aandacht van de zorg en van haar kinderen in goede handen.
Dhr. Teun Wolzak is met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
 
Mededelingen tijdens de schoolvakantie.
Tijdens de schoolvakantie is er officieel geen mededelingenblad.
Om toch belangrijke mededelingen en ziekenberichten te kunnen doorgeven, kunt u deze vóór donderdagavond 19:00 uur, mailen aan  (ons nieuwe mailadres)
terug