Mededelingenblad 19 november 2017 Mededelingenblad 19 november 2017
Zondag 19 november 2017
9.30 uur Ontmoetingskerk: Drs. J. Greven, Blaricum, theoloog.
Voorheen verbonden aan de IKON, was hoofdredacteur van het dagblad Trouw
19.00 uur Ontmoetingskerk:  Ds K. Staat, Andijk.
Zangdienst m.m.v. Interkerkelijk koor ‘The Holy Sound’ uit Amsterdam
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie - Hulp Rohingya.
De vluchtelingenkampen breiden zich in razend tempo uit. Er zijn meer dan  420.000 Rohingya’s uit buurland Myanmar naar Bangladesh gevlucht, tachtig procent vrouwen en kinderen, die daar onder erbarmelijke omstandigheden leven. Het lijkt wel een stad vol vluchtelingen onder zwarte polyester zeilen. De Rohingya’s komen via verschillende routes binnen: over de zee, over de rivier, over land. Ze komen hongerig en uitgeput aan zonder voedsel of water. De meesten hebben tot wel acht dagen 50 tot 60 kilometer gelopen. Ze hebben grote behoefte aan onderdak en bescherming.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds
 
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Janneke Kiesewetter, Mahonialaan 44, heeft afgelopen week een heupoperatie ondergaan in Alkmaar. Zij is weer thuis voor herstel en revalidatie.  
 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
 
 
ALGEMEEN
Samen – Afrikaans – Eten
Op vrijdag 24 november a.s. wordt er weer een maaltijd in de Brink gehouden.
Dit keer met een Afrikaans tintje, want Pieter Bijl kookt samen met de kookploeg Afrikaans en vertelt tijdens het eten iets over dit bijzondere werelddeel.
Dat belooft wat! En dat voor 5 euro p.p. De inschrijflijsten liggen vanaf vandaag klaar. Zoals gewoonlijk is er die vrijdag vanaf 18.00 uur inloop en begint de maaltijd om 18.30 uur.
Gemeenteavond maandag 27 november
Op maandagavond 27 november is de gemeenteavond. Op dit mededelingenblad vindt u de uitnodiging voor deze avond. U kunt lezen dat belangrijke onderwerpen aan de orde komen zoals de begrotingen van de colleges, het Beleidsplan 2018-2022 (zie hieronder) en een voorstel aangaande het kerkdienstrooster 2018.
Graag tot dan!
Diny Kotterer, voorzitter kerkenraad
Beleidsplan 2018-2022
Voorgaande jaren lagen er altijd papieren exemplaren in de kerk voor de gemeenteavond, maar dit jaar gaan we het als volgt doen: gemeenteleden die geen internet hebben kunnen een papieren exemplaar van het beleidsplan
2018-2022  aanvragen bij de heer Henk Jonkvorst (telefoonnummer:  072-8883394, emailadres:
Tevens zal het beleidsplan te lezen zijn op de website.
Namens de kerkenraad, 
Renee Ronduite
Zangdienst
Vanavond is er een zangdienst, aanvang 19.00  uur,
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen. 
Voorganger ds. Koos Staat uit Andijk
Thema van de dienst is “ Laten we de lofzang gaande houden “ 
Muzikale medewerking verleend Interkerkelijk koor “Holy Sound “ uit Amsterdam o.l.v. dhr. Jan Splinter.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Tel nr. 5716179
Zangdienst commissie.
 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE
HEERHUGOWAARD
 
Uitnodiging voor de gemeenteavond
 
op 27 november 2017
 
 
 

 
 
 

                                              
                                                          
Aan de leden van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard
 
Heerhugowaard, 17 november 2017
 
Geachte leden,
 
de kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de komende gemeenteavond. We willen u graag ontmoeten op:
 
Maandag 27 november 2017 om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk
 
Dit zijn de agendapunten:
1.    Opening en welkom door Diny Kotterer, voorzitter kerkenraad
2.    Bezinning door ds. Jacqueline Geertse
3.    Vaststellen van de voorgestelde agenda
4.    Toelichting en bespreking van de begroting kerk en begraafplaatsen 2018 en de Meerjarenbegroting 2017-2022  College van Kerkrentmeesters
(zie bijlage voor een samenvatting)
5.    Toelichting en bespreking van de begroting 2018 College van Diakenen
(zie bijlage voor een samenvatting)
 
 
PAUZE
 
 
6.    Beleidsplan 2018-2022
7.    Voorstel Rooster kerkdiensten 2018
8.    Sluiting door ds. Henco van Capelleveen
 
Met vriendelijke groet en graag tot 27 november,
namens de kerkenraad,
Diny Kotterer, voorzitter
Renee Ronduite, scriba
 
terug