Mededelingenblad 1 oktober 2017 Mededelingenblad 1 oktober 2017
Zondag  1 oktober 2017
 
Ontmoetingskerk:   9.30 uur: Ds. A.P.J. van Ligten emerituspredikant laatstelijk verbonden aan de protestantse gemeente Sneek.                      
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel de Kerkwebradio. Via de KerkWebRadio kunnen de kerkdiensten thuis beluisterd worden. Deze KerkWebRadio wordt aangesloten op een normale telefoonaansluiting of internet aansluiting.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kerk en Israel.
 
Uit de gemeente:
Mw. E.A. Reijerkerk - de Roest is van de Raatstede verhuisd naar 'De Leeuwenhof Zorg' in Heerhugowaard. Deze kleinschalige opvang voor mensen met dementie is in mei gestart en is gevestigd in een aangepaste stolpboerderij. 'De Leeuwenhof Zorg' wordt gerund door Frans en Annelies van Breugel. Er is plaats voor 14 mensen.
 
Wij wensen alle zieken in ziekenhuis, verpleeg en/of verzorgingshuis of thuis alle goeds toe.
 
AGENDA:
Maaltijd. Op vrijdag 6 oktober is er weer een maaltijd in de Brink.
Zoals altijd gaan de deuren open om 18.00 uur en wordt het eten om 18.30 uur op tafel gezet.
De prijs is nog steeds € 5,00 en de drankjes € 1,00.
Er zullen weer inschrijfformulieren in Brink liggen.
U kunt zich ook opgeven bij Rita Nieuwdorp, tel 5713873, email tot de 6e,  een groet van de kookploeg.
 
Op 8 oktober om 11 uur zal er weer jeugdkerk zijn. De jeugd wordt dan ook van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.
 
Een groet Marion en Erna. 
 
Lieve gemeente,
Wij gaan binnenkort op reis naar Kenia. Maar op zondag 8 oktober willen wij voor onze reis nog een keer in de hal staan met fruit. De opbrengst hiervan gaat naar ons project in Moldavië. Wij staan er met appels en peren. Helpt U ons hiervan weer een succes te maken? Hierna heeft U in ieder geval tot 12 november geen last van mij. 
Ik zal ook nog de formulieren meenemen van adopteer een oudere. Ik heb uit de gemeente gehoord dat er mensen zijn die nog wel een oudje willen steunen. Ik heb nog 30 ouderen die een jaar ondersteunt kunnen worden.
lieve groet, namens de diaconie, Rob de Visser 
Op 15 oktober is er een zangdienst om 19:00 uur, we beginnen 10 minuten voor aanvang met zingen. Voorganger is ds. Jacqueline Geertse.
Medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor “Columba” uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek.
Organist en pianist Gerard van Hal. Bassist Hans Hooglander. Thema Oud en Nieuw. Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
De zangdienst commissie
terug