Mededelingenblad 21 januari 2018 Mededelingenblad 21 januari 2018
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de kerst of zomerattenties, en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Oecumene.
 
DE GEMEENTE
Mevr. Mats de Jong is vorige week aan haar knie geopereerd in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij verblijft nu in de Magnushof in Schagen voor herstel en revalidatie. 
Dhr. Wim Leegwater is opgenomen in zorgcentrum Vrijwaard in Den Helder om aan te sterken en te revalideren. 
 Mevr. Henny Meijer  heeft deze week in het ziekenhuis in Alkmaar een grote operatie ondergaan. Een dezer dagen mag zij weer naar huis terug keren om daar verder te herstellen.
 
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
AGENDA
Op zondag 4 februari 2018 is de zangdienst in de Ontmoetingskerk aan de Middenweg 168 te Heerhugowaard,
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
 
 Voorganger is ds. Jacqueline Geertse uit Heerhugowaard.
Thema van de dienst is “En God zag dat het goed was “.
 Muzikale medewerking wordt verleend door  Mannenkoor “de Lofstem “uit Broek op Langedijk o.l.v. dhr Aldert Fuldner die tevens de organist is.
Het belooft weer een mooie zangdienst  te worden , waarin iedereen heerlijk mee mag zingen, ook u bent van harte uitgenodigd! 
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
 
de zangcommissie.
terug