MEDEDELINGENBLAD 29 juli 2018 MEDEDELINGENBLAD 29 juli 2018
10.00 Ontmoetingskerk, ds. J. Geertse
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Noodhulp Kerk in Actie.
Direct na een ramp biedt Kerk in Actie noodhulp en voorziet mensen van hun eerste levensbehoeften. Kerk in Actie en ICCO werken wereldwijd samen met tientallen (veelal christelijke) partnerorganisaties, vaak via het netwerk van de ACT Alliance, die de hulpverlening uitvoeren. Zij kennen als geen ander de noodsituatie en de mogelijkheden om zo goed mogelijk hulp te verlenen. Mede daardoor weet Kerk in Actie haar kosten laag te houden.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. G. Kuiper,  mocht na een ziekenhuisopname weer naar huis. Hij moet volgende week nog een keer terug Voor verder darmonderzoek.
 
Dhr. J. C. Gootjes heeft in het ziekenhuis gelegen met een longontsteking. Hij is nu weer thuis en knapt weer op.
 
Wij wensen alle  zieken in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

I.v.m. de vakantie van Dhr. W. Terpstra
kunt u  t/m 5 augustus 2018 voor het Kerkelijk Drukwerk  mij bellen of mailen.
Gert Langelaar, 072 5613348,
 
Vakantie scriba
De scriba is afwezig van 17 juli t/m 11 augustus. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van het college van kerkrentmeesters, de heer Henk Jonkvorst, telefoonnummer: 072-8883394, e-mailadres:
 
Vakantie kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is gesloten wegens vakantie op 7 augustus.
 
Mededelingen tijdens de schoolvakantie.
Tijdens de schoolvakantie hebben de dames, die de lay-out van het Mededelingenblad verzorgen en het postadres van het Mededelingenblad, Dhr. J.J. Bergsma ook vakantie.
Om toch belangrijke mededelingen en ziekenberichten te kunnen doorgeven, kunt u deze vóór donderdagavond 19:00 uur, mailen aan de beide mailadressen,  vermeld op de adressenlijst onder Kerkelijk Drukwerk:
en .
De ‘drukker van dienst’ kan dan in overleg met de aanbieder bekijken hoe zij de mededelingen kenbaar maken.
Het team Kerkelijk Drukwerk.
 
terug